Artikel

De geloofwaardigheid gewogen

Een advies over het onderzoeken, integraal beoordelen en toetsen van verklaringen in de asielprocedure


In dit advies is onderzocht hoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de geloofwaardigheidsbeoordeling, namens de staatssecretaris, op basis van de wet- en regelgeving moet verrichten en hoe de IND dat in de praktijk doet. Ook de rol van andere partijen, zoals de Vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee (KMar), Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) en de rechtshulp, wordt belicht. Deze partijen hebben invloed op de kwaliteit van de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas. In het advies is op een veelheid van factoren ingegaan, zoals de geldende Europese en nationale normen bij de toepassing van de beoordeling, de inhoud van de ‘integrale geloofwaardigheidsbeoordeling’, de rechterlijke toets van het besluit en de opleiding van asielmedewerkers.

Publicatie: Den Haag, mei 2016

Bron: website ACVZ

Media

Documenten