Artikel

Verlies van thuisgevoelens en de relatie met de bevolkingssamenstelling in de buurt

Working Paper nr. 28: 'Verlies van thuisgevoelens en de relatie met de bevolkingssamenstelling in de buurt' is geschreven door Laura Mulder. In deze publicatie is op een kwantitatieve manier gekeken naar de relatie tussen thuisgevoelens en de bevolkingssamenstelling in de buurt.

Thuisgevoelens

Door stedelijke geografen en omgevingspsychologen en -sociologen wordt al enkele decennia onderzocht of inwoners zich thuis voelen in hun omgeving. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen thuisgevoelens en de etnische samenstelling van de bevolking in de buurt. Het onderzoek dat in Nederland op dit gebied is uitgevoerd, heeft vooral een theoretische of kwalitatieve insteek.

 

Auteur: Laura Mulder

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag 2018

Bron: website WRR

Media

Documenten