Artikel

Trendbeeld Politie Amsterdam april 2018

In dit Trendbeeld staan trends beschreven die zich voordoen in het veiligheidsdomein. De belangrijkste conclusie is dat 'Technologisering' het thema is dat als een rode draad door alle ontwikkelingen heen loopt. Er wordt dan ook geadviseerd om als politieorganisatie mee te bewegen in deze ontwikkelingen en zich op te maken voor de grote uitdagingen die op dit gebied te wachten staan. Ook is bekend dat een groot deel van de ondermijnende criminaliteit in de Eenheid Amsterdam waar de afgelopen jaren flink op is geïnvesteerd, verband houdt met (conflicten op) de cocaïnemarkt. Dit legitimeert een verhoogde aandacht voor het onderliggende probleem: de cocaïnehandel. Tot slot is gebleken dat de druk op de stad en omliggende gebieden de afgelopen jaren sterk is gestegen door een toename van inwoners, toeristen en bezoekers. Deze ontwikkeling zal zich doorzetten en een toenemende druk blijven leggen op alle partners die zich bezig houden met veiligheid en leefbaarheid (bron: p.1 Trendbeeld, passage uit 'Conclusie').

Enkele passages uit de paragraaf Witwassen (p.4) in het Trendbeeld:

"Het witwassen van geld verkregen uit illegale activiteiten ondermijnt het economische stelsel van onze maatschappij. Er bestaat een grote diversiteit aan witwasmethoden die in meer of mindere mate aan veranderingen onderhevig zijn. Voorbeelden die het NDB beschrijft, zijn loanback-constructies door middel van crowdfunding, ABC-constructies, via stichtingen, trustkantoren, etc." Uit signalen van de Directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam blijkt dat de exploitatie van horecagelegenheden en de financiering van vastgoed in toenemende mate met behulp van een informele leningsvorm wordt geregeld: de onderhandse lening.

(...)

Ook criminelen investeren in vastgoed met crimineel geld. Amsterdam heeft aangekondigd een stadswijk zo groot als Haarlem te gaan bouwen in het Westelijk Havengebied. De aankondiging leidt tot interesse van malafide investeerders en een mogelijke toestroom van gelden met onduidelijke herkomst. In het NDB 2017 wordt verwacht dat de ontwikkeling van de blockchaintechnologie grote gevolgen zal hebben voor o.a. banken. Dit betreft een openbaar grootboek waarin allerlei transacties worden vastgelegd, variërend van de (ver)koop van onroerend goed tot aandelentransacties en het opmaken van aktes. De essentie van de blockchaintechnologie is dat het de tussenpersoon bij transacties, bijvoorbeeld notarissen, financieel dienstverleners, makelaars, overbodig maakt. Bij transacties kunnen de betrokken partijen rechtstreeks met elkaar zakendoen, omdat het grootboek openbaar is en wereldwijd gedistribueerd wordt. In hoeverre deze technologie van invloed is op het fenomeen witwassen is echter nog onzeker, maar het biedt criminelen nieuwe mogelijkheden en de opsporing nieuwe kansen."

Bron: bijgevoegd trendbeeld, van website Politie, 18 april 2018

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: selectie uit pagina 1 van trendbeeld Politie april 2018

Media

Documenten