Artikel

Convenant HvA Urban Governance and Social Innovation en gemeente

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de gemeente Amsterdam gaan nog intensiever samenwerken in de aanpak van grootstedelijke sociale en maatschappelijke vraagstukken die in Amsterdam te vinden zijn. Vrijdag 15 september 2017 ondertekenden Jean Tillie (decaan faculteit Maatschappij en Recht van de HvA) en Arjan van Gils (gemeentesecretaris) de samenwerkingsovereenkomst hiervoor.

In de hele stad

De samenwerkingsovereenkomst bouwt voort op het jarenlange partnerschap van het HvA-speerpunt Urban Management met diverse Amsterdamse stadsdelen. Er wordt gewerkt in zogenoemde fieldlabs: gezamenlijk gecreëerde experimenteerzones in Amsterdamse buurten en wijken waarin nieuwe aanpakken worden getest. Deze werkwijze wordt nu doorontwikkeld naar de hele stad via deze nieuwe afspraken. Drie thema’s staan daarbij centraal: sociale en economische participatie, collaboratief ondernemen en inclusieve gebiedsontwikkeling. 

Gezamenlijke aanpak

De gemeente en de HvA investeren allebei drie ton. Stan Majoor, coördinerend lector van het HvA-speerpunt Urban Governance and Social Innovation: ‘Deze nieuwe overeenkomst bestendigt de jarenlange vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en het speerpunt Urban Governance and Social Innovation. Daarnaast geeft het nieuwe richting. Ik kijk ernaar uit met de gemeente en veel nieuwe partners de komende jaren een nieuw samenhangend programma uit te voeren naar actuele vraagstukken in de stad.’

Bron:  Urban Governance and Social Innovation

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Decaan Jean Tillie en gemeentesecretaris Arjan van Gils, foto van HvA site