Artikel

De context: Amsterdam 750 jaar

ONGEKEND.ZEEDIJK

Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat moment gaan we een jaar lang groots en gezamenlijk vieren. Die stip op de horizon kan worden aangegrepen om duurzame nalatenschappen en verbindingen te creëren, en daarin als gemeente andere rollen uit te proberen, waarin samen met bewoners, ondernemers en bezoekers wordt gebouwd aan de stad. De stad wordt immers gemaakt door haar bewoners en ondernemers. Projecten zouden dus niet alleen vóór, maar vooral ook dóór de stad en haar bewoners en ondernemers gemaakt moeten worden. In co-creatie dus.

We leven in een tijd van vervreemding. Een onprettig gevoel, een mentale afstand die mensen voelen tot hun omgeving. Door de individualisering en digitalisering van de samenleving trekt iedereen zich meer en meer terug in hun eigen bubbel. Terwijl het juist de diversiteit, de botsende meningen en toevallige ontmoetingen zijn die de stad interessant maken. De coronacrisis heeft dit pijnlijk duidelijk gemaakt, maar maakte ook dat Amsterdammers op een (her)nieuw(d)e manier naar hun eigen stad zijn gaan kijken. De lege straten schiepen mogelijkheden, een kans om het anders te doen: een nieuw begin om vrijzinnigheid, initiatief en creativiteit de ruimte te geven. Het is tijd om met elkaar de geschiedenis, verhalen en identiteiten van de stad op een nieuwe manier te vinden, maken en presenteren.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: ONGEKEND.ZEEDIJK Campagnebeeld Eveline Renaud

Icon afbeelding: amsterdam750.JPG

Media

Documenten