Artikel

Bevolkingsprognose IJburg & Zeeburgereiland 2030

OVER HET ONDERZOEK
Dit rapport geeft inzicht in de bevolkingsprognose 2030 in de diverse wijken op IJburg en Zeeburgereiland. Het gaat hier om het verwachte aantal inwoners op 1 januari 2023.


CONCLUSIES
Tussen 2023 en 2030 neemt het aantal bewoners in IJburg naar verwachting met 2368 personen toe. Dat is een stijging van 8%. Met name de groep twintigers en 60 plussers neemt toe op IJburg en Zeeburgereiland

De stijging verschilt wel per wijk. Alleen in IJburg Oost en Zeeburgereiland / Bovendiep is een duidelijke stijging te zien. In IJburg Zuid en IJburg West wordt juist een lichte daling verwacht, met name onder de jeugd en de 30 55 jarigen. Dit zijn wijken waar veel woningen tussen 2004 en 2011 zijn gebouwd. Daar treden demografische en levensloopveranderingen op: kinderen die het ouderlijk huis verlaten en echtscheidingen leiden ertoe dat er op den duur wat minder mensen zullen wonen dan nu het geval is.

Media

Documenten