Artikel

Een profielonderzoek naar straatdealers actief in de Amsterdamse binnenstad in de periode 2017-2019

Vanwege de toenemende overlast van drugsgebruik en drugshandel in Amsterdam is in 2020 vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) van de gemeente Amsterdam het programma Weerbare Mensen Weerbare Wijken (WMWW) gestart. Dit programma richt zich op het verminderen van de sociale ontwrichting van buurten door drugshandel en op het weerbaar maken van wijken en jongeren tegen de aantrekkingskracht van drugscriminaliteit. Een van de maatregelen van het programma WMWW richt zich op de problematiek van het straatdealen in de binnenstad. In projectvorm wordt gepoogd een vernieuwde aanpak van de straatdealers te ontwikkelen die hiermee samenhangende criminaliteit en overlast duurzaam vermindert. De effectiviteit van een dergelijke aanpak is deels afhankelijk van de mate waarin die goed weet aan te sluiten op verschillende subgroepen binnen de algemene doelgroep van straatdealers.

 

Een profielonderzoek naar straatdealers actief in de Amsterdamse binnenstad in de periode 2017-2019
GGD Amsterdam, 2021
Auteur(s) Menno Segeren en Willem Schipper

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: ggd2.jpg

Icon afbeelding: Drugs & Alcohol

Media

Documenten