Artikel

Het Raamwerk - Van Zorg (en) naar Gezondheid

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 4 oktober 2023

Gezondheidsproblemen staan niet op zichzelf, maar hangen vaak samen met problemen op andere leefgebieden. Er is een integrale benadering van preventie nodig, met aandacht voor de achterliggende factoren die invloed hebben op gezondheid. Dat vraagt om domeinoverstijgende samenwerking voor Amsterdammers die gestapelde en op elkaar ingrijpende problemen ervaren. We integreren gezondheid in al het relevante gemeentelijk beleid (Health in all policies). In alle activiteiten en voorzieningen die de gemeente aanbiedt, is gezondheid een onlosmakelijk onderdeel. Denk aan voorzieningen op het gebied van ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk en inkomen, wonen, sport en bewegen, cultuur, openbare ruimte, economie, en veiligheid. Voor de scope van het raamwerk betekent het dat we niet alle activiteiten, voorzieningen en programma’s die bijdragen aan gezondheid binnen het raamwerk inbedden. Daar waar het linkt aan gezondheid wordt het meegenomen in de uitwerking van dit raamwerk.

 

Bron Raamwerk:

  • Gemeente Amsterdam
  • AV&G (Sigra, Zilveren Kruis, Clientenbelang Amsterdam, Elaa)
  • Kenniscentra en wetenschappelijke partners (Amsterdam UMC, Sarphati)

Bron Regiobeeld:

Regionale samenwerkingsstructuur: AmsterdamVitaal & Gezond
Naam: Inge Müller - Functie: Progr.regisseur Adam Vitaal & Gezond - Mailadres: IMuller@sigra.nl
Coördinerende zorgverzekeraar: Zilveren Kruis
Naam: Femmy Muller Functie: Lid Regieteam AV&G - Mailadres: Femmy.Muller@zilverenkruis.nl
Coördinerende gemeente: Gemeente Amsterdam
Naam: Marieke Boele van Hensbroek
Functie: Lid Regieteam AV&G - Mailadres: m.boelevanhensbroek@amsterdam.nl

 

 

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 4 oktober 2023, 13 september 2023

Behandelend ambtenaar: GGD, Karen den Hertog, ambtelijk opdrachtgever / afdelingshoofd Gezond Leven, karen.den.hertog@amsterdam.nl GGD, Fieke Oostvogel, GGD, projectleider, 
foostvogel@ggd.amsterdam.n

Voor meer informatie/voordracht klik  hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten