Collection (2)

Service / Systemic design projecten

Op deze pagina vind je verschillende projecten waarin systemic design en service design zijn gebruikt. Deze twee ontwerp-expertises liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar vaak goed aan:

Met Systemic design onderzoeken we de samenhang tussen verschillende vraagstukken en maken we gebruik van complexiteitstheorie. Deze passen we concreet toe in bijvoorbeeld co-creatie workshops en we maken veel gebruik van visualisaties om complexiteit in beeld te brengen.

Met Service design zijn we gericht op het ontwerpen van (nieuwe) diensten en onderzoeken we behoeften die gebruikers en andere belanghebben daarbij hebben. Veelgebruikte service design tool: klantreizen

More information

Image credits

Header image: Frame 3.png

Sort on: