Article

Naar nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam in 2026

Het aantal Amsterdammers dat, anno 2020, een hiv-infectie heeft is ongeveer 6000. Jaarlijks komen daar circa 150 Amsterdammers bij. Hoewel hiv tegenwoordig een chronische ziekte is die goed is te behandelen, is er wel een effect op de gezondheid. Bovendien is de ziekte niet te genezen. Daarbij is hiv overdraagbaar naar andere personen, waardoor er implicaties zijn voor de publieke gezondheid. Daarom vindt Amsterdam het van groot belang dat nieuwe hiv-infecties zo veel mogelijk voorkomen worden. Niet voor niets ‘streeft’ men wereldwijd naar nul nieuwe hiv-infecties. In Amsterdam kunnen we dat doel ook daadwerkelijk bereiken, naar verwachting in 2026. Dankzij de jarenlange inzet in Amsterdam is dit nu een haalbare, concrete ambitie.

Looptijd: 2019-2026

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom van Benthem, strategisch beleidsadviseur, tvbenthem@ggd.amsterdam.nl

Image credits

Header image: magere brug.jpg

Media

Documents