Article

Mainstreaming Accessibility

Improving mobility using accessibility standards

Mensen die mentaal of lichamelijk anders zijn dan anders ervaren vaak barrières als ze gebruik willen maken van openbaar vervoer. De Europese Commissie heeft in 2007 opdracht gegeven voor het opstellen van een Europese toegankelijkheidsnorm voor de gebouwde omgeving. Wat is de situatie van toegankelijkheidsnormering in Nederland rond openbaar vervoer en hoe kan het mainstreamen van toegankelijkheidsnormering zorgen voor meer toegankelijkheid in de projecten die de Vervoerregio uitvoert?

Auteur: Joost de Haan

Supervisor: Mirjam Dijkshoorn (VU) en Christiaan Zandstra (Vervoerregio Amsterdam)

Media

Documents