Collection (3)

VVEs

In opdracht van het LIFE project is door de studenten van de bachelor Sociologie van de Vrije Universiteit in kaart gebracht hoe bewonersverenigingen (VVEs) functioneren. Het doel is om meer inzicht te creëren in bewonersverenigingen zodat deze gestimuleerd kunnen worden om deel te nemen aan de energietransitie. Er zal zowel gekeken worden naar huur als koopwoningen.

Als eerste wordt er gekeken naar hoe bewonersverenigingen en bewonerscommissies zich van elkaar onderscheiden. Er wordt onderzocht wie er allemaal betrokken zijn bij een bewonersvereniging en wat de verhoudingen tussen deze mensen en instanties zijn. Met deze informatie kan er onderzocht worden hoe beslissingen gemaakt worden. Dit inzicht is cruciaal voor het benaderen van bewonersverenigingen voor het gesprek over de energietransitie. Verder is het belangrijk om te weten hoe de verenigingen een steentje bij kunnen dragen aan de energietransitie en welke belemmeringen zij hierbij eventueel ervaren.

More information

Image credits

Header image: IMG_7423.JPG

Icon image: zuidoost.jpg

Sort on: