Collection (12)

Amsterdamse deelname in diverse City Deals

Naast de City Deal Kennis Maken, is de gemeente Amsterdam nog bij andere City Deals betrokken. Hieronder treft u deze City Deals.

City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

More information

Agenda Stad staat natuurlijk niet stil. De lessen en successen van de lopende en afgeronde deals hebben onder andere bijgedragen aan nieuwe, gebiedsgerichte vormen van deals, zoals Regiodeals en Woondeals. Maar deze inzichten benutten we natuurlijk ook om nieuwe City Deals te ontwikkelen, rondom de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Op de website Agenda Stad kunt u zien welke Deals er nog meer lopen en in welke fase zij zich op dit moment bevinden. 

Additional info

Image credits

Header image: City Deals Transities

Icon image: City Deals Transities

Sort on: