Article

Agenda Digitale Stad tussenrapportage 2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

In maart 2019 is de Agenda Digitale Stad gepresenteerd aan de hand van drie hoofdambities: Vrije, Inclusieve en Creatieve Digitale Stad. In deze rapportage staan de activiteiten die we ontplooien binnen de speerpunten van de Agenda Digitale Stad, die bijdragen aan het bereiken van deze ambities.
De speerpunten staan ook benoemd in de begroting (programma 12.1 Digitale Stad, interactie en informatie). De speerpunten zijn: • Beschermen van de digitale rechten; • Het verantwoord inzetten van
data en technologie door onszelf en anderen in de stad; • Het tegengaan van digitale ongelijkheid;
• Toegankelijk maken van de dienstverlening.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Jeffrey Boxem 

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Gemeente Amsterdam
Digitalisering & Innovatie

innovatie@amsterdam.nl

amsterdam.nl/innovatie

Additional info

Media

Documents