Article

Schaarste Amsterdamse Woningmarkt 2022

Gemeenteraad 1 juni 2022

Bij de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (april 2021) werd gebruik gemaakt van het rapport ‘Schaarstepatronen op de Amsterdamse woningmarkt’ (mei 2019). Vanuit de Huisvestingswet wordt gevraagd schaarste aan te tonen om regels voor woonruimte-verdeling in de Huisvestingsverordening op te nemen. De werking van deze verordening duurt nog een aantal jaren voort, maar vanwege de samenvoeging van de gemeenten Amsterdam en Weesp (24 maart 2022) wordt opnieuw gekeken hoe het gesteld is met de schaarste op de woningmarkt. Dit rapport is een beknopte actualisatie van het schaarsterapport 2019. Gegevens van de samengaande gemeenten zijn er momenteel nog niet, maar met informatie van Amsterdam en Weesp afzonderlijk en van de omvattende MRA kan een beeld gevormd worden van de schaarste in de nieuwe situatie. De samenvoeging zorgt ervoor dat de gemeente de grens van 900.000 inwoners passeert.

Behandeld in Gemeenteraad 1 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Rian Lelieveld, rlelieveld@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Auteur:

Kees Dignum (k.dignum@amsterdam.nl)
Foto omslag: Edwin van Eis (Gemeente Amsterdam)

Additional info

Media

Documents