Collection (2)

Optimale configuratie lage temperatuur warmtenetwerken in Amstel III en ArenAPoort

Onderwijsproject studenten Technische Bestuurskunde

In Amstel III en ArenAPoort wordt gewerkt aan lage temperatuur warmtenetten voor het gebruik van restwarmte van datacenters. Zowel in het voorjaar als het najaar van 2021 hebben onder begeleiding van Petra Heijnen van de TU Delft een aantal bachelor studenten van de faculteit Techniek Bestuur en Management onderzoek gedaan naar optimale netwerkconfiguraties voor deze warmtenetten. De resultaten van deze studenten zijn uitgewerkt in onderzoeksrapporten. In deze collectie vindt u de resultaten van de studenten.

More information

Image credits

Header image: warmtenet amstel

Icon image: warmtenet amstel

Sort on: