Article

Woningbouwplan 2018-2025 -1e kwartaal 2021

Commissie Wonen en Bouwen 30 juni 2021

Bij de vaststelling van het Woningbouwplan 2018-2025 in B&W van 20 november 2018 is bepaald dat het college 2x per jaar rapporteert aan de commissie WB over de voortgang van de woningbouw, de ontwikkelingen van de planvoorraad en de vereveningsruimte in het Vereveningsfonds (in het najaar en het voorjaar). Dit is de eerste compacte kwartaalrapportage van 2021.Er is eenmalig een onderdeel toegevoegd, en wel de woninggrootte van de projecten die in 2020 in aanbouw zijn genomen.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 30 juni en 9 juni 2021

Behandelend ambtenaar:  Grond & Ontwikkeling, Frank Bonfrer, f.bonfrer@amsterdam.nl,

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Image credits

Icon image: Wikipedia Commons

Media

Documents