Article

Kunstmatige intelligentie als openbare dienst

Leren van Amsterdam en Helsinki

Op 28 september 2020 hebben Helsinki en Amsterdam op de Next Generation Internet Summit de lancering aangekondigd van hun open AI-registers. Zij zijn de eerste steden ter wereld die een dergelijke dienst aanbieden. De AI-registers beschrijven wat, waar en hoe AI-toepassingen worden gebruikt in de twee gemeenten; welke datasets zijn gebruikt voor trainingsdoeleinden; hoe algoritmen werden beoordeeld op mogelijke vertekening of risico's; en hoe mensen de AI-diensten gebruiken. De registers bieden ook een feedbackkanaal, bedoeld om meer participatie mogelijk te maken, met informatie over de stadsdienst en de verantwoordelijke voor de AI-dienst. Het doel is om het gebruik van stedelijke AI-oplossingen net zo verantwoord, transparant en veilig te maken als andere lokale overheidsactiviteiten, om de diensten en de ervaringen van burgers te verbeteren.

Waarom is dit project interessant?

Deze definitie van AI is een bevredigende beschrijving die iedereen kan begrijpen. Opvallend is hoe AI wordt opgevat als een middel om een doel te bereiken, zoals het hoort, niet als een gekke robot met een eigen mening. Vandaar ook de verwijzing naar een menselijke toezichthoudende rol en menselijke verantwoordelijkheid, wat met gezond verstand te maken heeft. Het project laat zien dat AI geen huwelijk is tussen gemanipuleerde artefacten en een soort mensachtige of zelfs bovenmenselijke intelligentie, maar een scheiding tussen het vermogen om een probleem met succes op te lossen met het oog op een doel en de noodzaak om hierin intelligent te zijn.

DOI: https://doi.org/10.1007/s13347-020-00434-3

Vertaald door de openresearch redactie

Additional info

Image credits

Icon image: AI - cio.com

Media

Documents