Article

Groene Gezonde Ziekenhuizen

In Nederland staan ongeveer 100 ziekenhuizen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben 2 op de 3 ziekenhuizen bouwplannen. Een healing environment met groen vormt een belangrijk uitgangspunt voor de meeste van deze bouwplannen. Het is echter nog onbekend hoe groen in en rondom het ziekenhuis het meest effectief ingezet kan worden voor de gezondheid van patiënten, personeel en bezoekers. Ziekenhuizen en groenbedrijven zouden hier graag meer grip op krijgen. Het doel van het project is: Onderzoeken van de effectiviteit van groene interventies in en rondom ziekenhuizen in relatie tot de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers?

green_hospitals_verde_profilo.jpg

 

Het project als geheel heeft geleid tot een versterking van de evidence base voor de positieve relatie tussen groen in of rondom ziekenhuizen en het welzijn van patiënten en zorgprofessionals. Meer specifiek zijn we ten aanzien van de verschillende studies het volgende te weten gekomen:
1. Patiënten geven een voorkeur aan voor het ondergaan van hun chemokuur buiten. Als uitzicht hebben ze een voorkeur voor uitzicht op bomen t.o.v. uitzicht op lucht of straatbeeld. Het welzijn van patiënten met uitzicht op groen correleert met een natuurlijk uitzicht. Patiënten zijn zeer positief over het initiatief en het ontwerp van de chemotuin. Patienten die de chemotuin hadden gebruikt waarderen de chemotuin met een hoger cijfer (8,5 t.o.v. 7,3), rapporteerden iets meer positievere en restoratieve gevoelens en voelden zich meer verbonden met natuur.
2. De Groene kas wordt door de bezoekers (met name werknemers van Tergooi) erg gewaardeerd en wordt voornamelijk gebruikt om natuur, rust en een gevoel even weg te zijn uit het ziekenhuis te ervaren. De kas werd met name bezocht door werknemers gedurende lunchtijd en met temperaturen boven de 18 graden. Gebruik van De Groene kas kan gestimuleerd worden door van de kas toegankelijkere, bekendere en een rustigere plek te maken.
3. Na vergroening van de afdeling geriatrie was er sprake van minder functieverlies bij patienten die op de afdeling werden opgenomen. Zorgverleners waren positief over de vergroening.
4. De natuurontdekker wordt door kinderen op de afdeling kindergeneeskunde als erg mooi en interessant beoordeeld. Als cijfer geven de 41 kinderen gemiddeld een 8,1. Kinderen zijn blijer, minder moe en minder bang nadat ze de Natuurontdekker hadden gebruikt.

Bron: degroenestad.nl