Article

Monitor Kantoren Amsterdam

Commissie Wonen & Bouwen/Ruimtelijke Ordening 3 juni 2020

De monitor kantoren is gebaseerd op data van begin dit jaar. De mogelijke gevolgen en ontwikkelingen naar aanleiding van COVID-19 zijn dus niet in deze monitor meegenomen. De volgende monitor zal waarschijnlijk meer inzicht geven in de effecten van COVID-19. Het doel van het Kantorenplan 2019 – 2026 (d.d. 24 september 2019) is een op regionale schaal uitgebalanceerde en toekomstbestendige kantorenmarkt. Een markt waarin op korte en middellange termijn voldoende kwalitatieve woon-werkmilieus beschikbaar komen voor de uitbreidingsvraag van 125.000 m² per jaar en tegelijkertijd de leegstand onder controle wordt gehouden.

Behandeld in Commissie Wonen & Bouwen/Ruimtelijke Ordening 3 juni 2020 en 13 mei  2020

Behandelend ambtenaar: Marjolein Vink, adviseur transformatie, Grond & Ontwikkeling

marjolein.vink@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Deze monitor is opgesteld door:

Eline Oort (e.oort@amsterdam.nl) Planning en Structurering, Projectmanagementbureau

Pieter Habets (p.habets@amsterdam.nl) Kantorenloods, Grond en Ontwikkeling

Svenja de Rijk (s.rijk@amsterdam.nl) Regie en Advies, Grond en Ontwikkeling

Additional info

Image credits

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eis. Woningen en kantoren, uit Fotobank Gemeente Amsterdam.

Media

Documents