Article

MIRT Noordwestkant Amsterdam (NowA)

Verdiepingsslag RO en mobiliteit

Met dit onderzoek is gepoogd om met behulp van VENOM meer inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen ruimtelijke (met nadruk op wonen) en mobiliteitsontwikkelingen (met nadruk op het spoor). Wat dit verdiepend onderzoek laat zien is dat vanwege de wisselwerking beide nodig zijn om de potentie van het knooppunt optimaal te benutten. Ruimtelijke ontwikkelingen rondom een knooppunt zijn altijd goed, omdat deze bijdragen aan reizigersgroei. Deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn echter effectiever wanneer tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in kwaliteitsverbetering van het OV (en de fiets).

Additional info

Media

Documents