Article

Productive Amsterdam

Space for a new economy

Dit boek geeft een gedetailleerd overzicht van de winnende inzendingen voor de Europan 14 competitie, een tweejaarlijkse internationale ontwerpwedstrijd voor architecten.

De centrale concepten, strategieen en doelstellingen van deze en andere opmerkelijke projecten worden besproken. Ook wordt het huidige centrale thema van Europan uitgediept: het vermogen van Europese steden tot het scheppen van werkruimte voor hun groeiende en steeds diversere bevolking.

De locaties die voor de competitie zijn geselecteerd, liggen buiten het historische stadscentrum van Amsterdam. Ze vertegenwoordigen een breed scala aan actuele sociale, economische en ruimtelijke omstandigheden. Deze locaties hebben de potentie om multifunctioneel stadsleven op een nieuwe en verfrissende manier te herdifinieren, op basis van een niet-functionalistisch concept.

De moderne stad trok productie, recreatie en wonen uit elkaar. Het concept van de 'productieve stad' ziet kansen om deze activiteiten weer samen te brengen binnen dezelfde wijken, buurten en zelfs gebouwen. De artikelen in dit boek belichten de uitdagingen en kansen bij het ontwerpen en realiseren van productieve buurten. Ook doen ze suggesties voor de politieke doelstellingen en financiele strategieen die nodig zijn om betaalbare en toekomstbestendige werkruimte tot stand te kunnen brengen.

Volledige boek verkrijgbaar via naibooksellers.nl

Additional info