Collection (5)

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

NWO financiert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek. In deze collectie op openresearch staat NWO gesubsidieerd onderzoek uitgevoerd in of met betrekking tot de Metropoolregio Amsterdam.

More information

Onderzoek leidt tot resultaten

Met financiële steun van NWO verrichten duizenden wetenschappers onderzoek. In Nederland, maar ook bij buitenlandse instituten, onderzoekscentra en universiteiten. Samen met het inhoudelijk coördineren van onderzoeksprogramma's behoort die geldverdeling tot NWO's belangrijkste taken. Onderzoek leidt tot resultaten. Met publicatie hiervan én financiële verslaglegging legt NWO rekenschap af tegenover geldgevers.

Website NWO

Additional info

Image credits

Header image: nwo_logo_en_lowres.jpg

Icon image: NWO-logo.png

Sort on: