Article

Amsterdam naar ecologische hoofdstad

Artikel voor het vakblad geografie

Amsterdam zal steeds intensiever worden gebruikt, aldus Maurits de Hoog. Hij pleit voor een compacte bebouwing om het buitengebied te sparen. Amsterdam heeft hart voor groen, maar heeft de stad de potentie om de ecologische hoofdstad te worden? Een verkenning: van natuurinclusief bouwen tot drastische keuzes in voedsel-, water-, afval- en energiemanagement.

Image credits

Header image:

Icon image: www.piqsels.com

Media

Documents