Article

Scholen positief over subsidieprogramma Stadsscholen020

In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in samenwerking met het AMC het subsidieprogramma Stadsscholen020 geëvalueerd. Dit programma is bedoeld voor basisscholen waarvan de leerlingen, door een opeenstapeling van problemen, veelal niet aan leren toekomen. Het programma is gestart in schooljaar 2016/’17 met een pilot voor een periode van twee jaar op twaalf scholen. Eén van deze scholen is in het schooljaar 2017/’18 gesloten en heeft om die reden één jaar meegedaan aan Stadsscholen020.

2019_nieuws_stadsscholen_1.png

Uit de gesprekken zijn een aantal factoren naar voren gekomen die van belang zijn voor het succes en de duurzaamheid van de ingezette interventies. Zij worden samengevat in vier randvoorwaarden die belangrijk zijn om mee te nemen in de opzet van soortgelijke subsidieprogramma’s in de toekomst.

  1. Formatie op orde;
  2. De juiste personen op de juiste plek;
  3. Delegerend en verbindend leiderschap;
  4. Voldoende tijd voor het invoeren van veranderingen

Op een aantal van de scholen zien we dat aan deze vier randvoorwaarden is voldaan, op diezelfde scholen blijkt de aanpak het meest succesvol.

2019_nieuws_stadsscholen_2.png

 

 

Media

Documents