Article

Pilots vernieuwing gezondheidsmonitor

De teruglopende respons op de Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen, de vierjaarlijkse gezondheidsenquête van GGD’en, RIVM, CBS en GGD Ghor, is een landelijk probleem. Dit probleem speelt ook in Amsterdam. De respons onder 19- t/m 64-jarigen is een knelpunt, en dan met name de respons onder 19- t/m 34-jarige mannen. Binnen deze groep varieert de respons ook nog naar herkomst, met een lagere respons onder personen met een niet-westerse herkomst. Om de respons te verhogen heeft de GGD Amsterdam twee pilots opgezet.

All rights reserved