Article

"Van overleven naar leven" Geuzenveld-Slotermeer

Effectmeting aanbod minimavoorzieningen, gebruik van minimavoorzieningen en leefwereld minimavoorzieningen

Toelichting: lopend onderzoek

Overige belangrijke partners: SeZo, Eigenwijks, Stichting Samen Leven Samen Doen, Samen Doen, Wijkteams en bewoners.

Additional info

Image credits

Icon image: 7866-zg_schooleiland_sdgs_01_jan_2005.jpg

Media

Documents