Collection (4)

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan kabinet en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. Omdat de staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid belast is met de vreemdelingenportefeuille, zijn in de praktijk de meeste uitgebrachte adviezen primair aan deze bewindspersoon gericht. De ACVZ is een permanent adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges, en is ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000.

More information

Image credits

Icon image: Icon - ACZV

Sort on: