Article

Wonen in Amsterdam 2023, leefbaarheid

In 2023 is het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) voor de vijftiende keer uitgevoerd. Dit tweejaarlijkse onderzoek doet de gemeente samen met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). In de factsheet leefbaarheid worden diverse aspecten van leefbaarheid, zowel fysieke als sociale aspecten, beschreven. Thema’s die worden beschreven in de factsheet zijn onder andere de algemene tevredenheid over de buurt; overlast door vervuiling van de openbare ruimte; onderhoud van de openbare ruimte; overlast door plaagdieren; het gevoel van veiligheid; overlast door buren, overlast door toeristen en kamerverhuur; de sociale cohesie en toekomstige buurtontwikkeling (scores 2023 en ontwikkeling ten opzichte 2021).

Een belangrijke overkoepelende indicator voor de leefbaarheid van de woonomgeving is het rapportcijfer dat bewoners toekennen aan de algehele tevredenheid over de eigen buurt. Begin deze eeuw lag dit cijfer onder een 7,0. Tot 2017 nam deze buurtwaardering toe tot circa 7,5 en is sindsdien min of meer gestabiliseerd. In 2023 geven Amsterdammers gemiddeld een rapportcijfer 7,5. Wel is er ten opzichte van 2021 sprake van een (significante) afname van 0,1 rapportcijferpunt. Uiteraard worden wijken verschillend gewaardeerd. In de factsheet wordt ook de waardering van leefbaarheidsaspecten op het niveau van wijken beschreven.

Auteurs: Joost Bos en Gusta Wachter (Gemeente Amsterdam)
Vormgeving: Studio Opmeer

Media

Documents