Article

Mobilitiy as a Service voor AOV’ers (iMaas)

Beschrijving 

Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het bieden van meer opties om mobiel te blijven in onze stad. Ook voor mensen voor wie het lastiger is om zich te verplaatsen door fysieke of mentale beperkingen. Het project inclusive Mobility as a Service (iMaaS) moet het makkelijker maken voor die doelgroep om naast de mogelijkheden die het aanvullend openbaar vervoer (AOV) biedt mobiel te blijven. iMaaS doet dit door, in eerste instantie alleen AOV gebruikers, actief door te verwijzen naar andere reismogelijkheden (regulier OV, vrijwilligersvervoer en later ook deelvervoer) en extra ondersteuning te bieden. Via één app kunnen reizen met al deze vervoersvormen worden gepland, gereserveerd, geboekt en betaald. Op deze manier bevorderen we inclusieve mobiliteit. 

Doelstelling 

Het project heeft als doel te voorzien in de mobiliteitsbehoeften van verschillende Amsterdammers. Daarnaast verminderen we de mobiliteitsbeperking en stimuleren we duurzame reisopties. 

RMC (Rotterdamse Mobiliteit Centrale) is momenteel de uitvoerder van het AOV- in Amsterdam en gaat in samenwerking met de gemeente en de vervoerregio aan de slag met het uitvoeren van het transitieplan Sociaal Vervoer waar iMaaS onderdeel van is. Via verschillende pilots gaan we samen met RMC op zoek naar manieren om de AOV-er te verleiden om andere modaliteiten te gaan gebruiken. Met iMaaS maken we het vervoer inclusiever en toegankelijker.   

Looptijd 

In 2022 hebben we goedkeuring gekregen voor uitvoering van de Toekomstvisie Sociaal Vervoer waar de iMaaS pilot een van de pijlers van is. Zoals gezegd wordt de pilot met RMC, die de digitale ontwikkeling ook in haar transitieplan had opgenomen, uitgevoerd.

Vanaf begin 2022 tot eind 2023 wordt hard gewerkt aan de concretisering van het plan en de pilots. Dit project kent een looptijd tot oktober 2026 en is ook onderdeel van het Interreg programma SMALL (zie Shared Mobility for ALL – A European-level collaboration to make shared mobility options accessible to all, including user groups with reduced mobility. )

Opdrachtgevers 

Dit project is een samenwerking met partners als GVB, RMC, en Vervoerregio Amsterdam. Samen zijn we actief op zoek naar nieuwe en slimme ideeën om meer mensen te laten deelnemen en in beweging te krijgen. We willen nieuwe methoden bedenken en testen om duurzaam vervoer voor veel mensen aantrekkelijker te maken. 

Bronvermelding 
Projectbijlage Smart Mobility 2022 [Powerpoint-slides]. Programma Smart Mobility, Gemeente Amsterdam. 

Gemeente Amsterdam. (2023, 23 augustus). Mobility as a Service (MaaS). Innovatie. Geraadpleegd op 23 augustus 2023, van  https://www.amsterdam.nl/innovatie/mobiliteit/mobility-as-service-(maas)/  

Additional info

Image credits

Header image: 210911-WitteDeWithplein-Buurthub-ProefrijdagChassebuurt_si-35.jpg