Artikel

Innovation Clubhouse

Verduurzaming van clubhuisgebouwen in Nederland na een pilot in Amsterdam.

Het Innovation Clubhouse wil huidige clubhuizen door ontwikkelen, om de clubhuizen zo nog meer bij te laten dragen aan de maatschappij, nu en in de toekomst. Met behulp van innovatieve ideeën worden er manieren verzonnen om duurzamer te worden, geld te besparen, een gezonde levensstijl te promoten en maatschappelijk meer bij te dragen. Om deze innovaties in het echt te kunnen testen wordt het Innovation Clubhouse een living lab platform en pilot locatie.

Afbeelding1.png | https://innovationclubhouse.nl/

Beschrijving 

Bij een sportvereniging staat het clubhuis centraal. Het is de plek waar de leden samen komen voor en na het beoefenen van sport. Ook biedt het clubhuis alle faciliteiten die nodig zijn om op de velden te kunnen sporten. Zo zijn clubhuizen essentieel voor georganiseerde amateursport. Clubhuizen zijn veelal verbonden aan een bepaalde wijk of buurt en zo vormen de leden ook een weerspiegeling van deze wijk of buurt.
Het is voor sommige verenigingen lastig om verouderde clubhuizen op te knappen of om nieuwbouw te realiseren. Er zijn subsidie mogelijkheden om een deel van de kosten op te vangen, maar het blijft voor sommige clubs lastig het financieel rond te krijgen. Tegelijkertijd zijn de verouderde clubhuizen een probleem, door slechte isolatie en veroudering wordt het met stijgende energie prijzen duurder om deze clubhuizen warm en licht te houden. Dit geeft een grote uitdaging, hoe kunnen clubs vernieuwen zonder dat de sport financieel onbereikbaar wordt? En hoe speelt een vereniging in op de veranderende vraag naar georganiseerde sport?
Het Innovation Clubhouse wil huidige vorm van clubhuizen door ontwikkelen, om de clubhuizen zo nog meer bij te laten dragen aan de maatschappij, nu en in de toekomst. Met behulp van innovatieve ideeën worden er manieren verzonnen om duurzamer te worden, geld te besparen, een gezonde levensstijl te promoten en maatschappelijk functies te stimuleren. Om deze innovaties in het echt te kunnen testen wordt het Innovation Clubhouse een living lab platform en pilotlocatie.

Doelstelling 

Als living lab platform biedt het Innovation Clubhouse een locatie voor living lab initiatieven. In een living lab wordt er gezocht naar oplossingen voor bestaande problemen, met als doel deze oplossingen te repliceren en de opgedane kennis te delen. De nadruk wordt hierbij gelegd op duurzame en lokale oplossingen. De innovatie wordt gedreven door actieve samenwerking en co-creatie tussen gebruikers, particuliere sector, publieke sector en kennis instituten. Het living lab opereert in een zo’n realistisch mogelijke setting, om op die manier de oplossingen het beste te kunnen toetsen. Dit maakt het Innovation Clubhouse een geschikte locatie om als platform voor living labs te dienen.

Looptijd 

01-01-2022 tot en met 01-01-2026

Opdrachtgevers

Samenwerkende partners zijn KNVB, TU Delft en Gemeente Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding1.png

Icon afbeelding: Afbeelding1.png | https://innovationclubhouse.nl/