Artikel

Trust and trouble - Building interpersonal trust within organizations (proefschrift)

Proefschrift Frédérique Six

Het doel van deze studie is om meer te weten te komen over hoe vertrouwen werkt als een interactief en asymmetrisch proces, hoe vertrouwen wordt opgebouwd tegen het onvermijdelijk optreden van problemen en hoe het beleid en de instellingen van de organisatie het genereren en behouden van vertrouwen beïnvloeden. Een theorie van het opbouwen van interpersoonlijk vertrouwen wordt ontwikkeld op basis van de theorie van relationele signalering. Het belangrijkste argument dat in deze studie naar voren wordt gebracht, is dat om interpersoonlijk vertrouwen op te bouwen in werkrelaties binnen organisaties, beide individuen in de relatie hun acties moeten laten leiden door een stabiel normatief kader. Zo wordt de stabiliteit van normatieve kaders een gezamenlijk doel en zal het waarschijnlijk gezamenlijk tot stand komen binnen de relatie. De theorie laat zien dat voor het opbouwen van interpersoonlijk vertrouwen (1) legitieme wantrouwensituaties moeten worden weggenomen door middel van belangenafstemmingsregelingen, (2) institutionele regelingen moeten worden getroffen die frame-resonantie stimuleren, (3) beide individuen regelmatig acties moeten uitvoeren die positieve relationele signalen en (4) beide personen die betrokken zijn bij een probleemsituatie moeten op zijn minst handelen op een manier die niet wordt gezien als negatieve relationele signalen. Er werd een meervoudige casestudystrategie toegepast die betrekking had op twee organisaties. Ingebed in de case study-strategie werd een multi-methodische benadering gebruikt met interviews, observaties, een vragenlijstonderzoek, documenten en verificatiebijeenkomsten als instrumenten voor drie soorten analyse: een kwantitatieve analyse van vertrouwen en problemen, een kwantitatieve enquêteanalyse en kwalitatieve analyses.

Bron: Six, F.E. (2004, June 24). Trust and trouble; Building interpersonal trust within organizations (No. ERIM PhD Series;EPS-2004-040-ORG). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1271

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Uit proefschrift 'Trust and trouble Building interpersonal trust within organizations' door FRÉDÉRIQUE SIX

Icon afbeelding: Uit: Trust and trouble (Fredérique Six)

Media

Documenten