Artikel

Actieplan Groene ICT

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 20 april 2023

Het actieplan Groene ICT gaat in op energiereductie door de inzet van slimme ICT-oplossingen en de verduurzaming van de ICT-middelen zelf. Het actieplan sluit aan bij een grote uitdaging van de stad: hoe kunnen we de kracht van ICT-oplossingen strategisch inzetten om een duurzame, leefbare stad te zijn, en
tegelijkertijd zorgen dat onze ICT-oplossingen zelf duurzaam zijn? Het Actieplan Groene ICT draagt bij aan bij aan alle klimaatdoelstellingen van de gemeente
Amsterdam

 

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 20 april 2023, 30 maart 2023, 9 maart 2023

Behandelend ambtenaar: Directie Facilitair Bureau/Green Office, Stefan Rigter, s.rigter@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten