Artikel

Voortgangsrapportage Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2022

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 8 februari 2023

Vóór 2016 kende Amsterdam veel versteende en weinig uitdagende schoolpleinen. Met de
Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) 2016-2018 kwam daar verandering in. In die periode werden al
70 pleinen vergroend en uitdagend ingericht. In de periode 2019 t/m 2024 wil het college bijdragen aan
het herinrichten van nog eens 60 schoolpleinen. In het kader van kansengelijkheid geeft het college
daarbij prioriteit aan scholen en leerlingen in ontwikkelbuurten, die deze impuls het hardst nodig
hebben. De schoolpleinen krijgen meer bomen en planten en worden zo ingericht dat ze meer geschikt
zijn voor bewegen, natuureducatie en afwatering van regenwater. Ook de educatieve visie van de school
en betrokkenheid van leerlingen en omwonenden spelen een belangrijke rol in de regeling.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 8 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Steven Veenendaal,s.veenendaal@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Gemeente Amsterdam
Maatschappelijke Voorzieningen

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Aanvullende informatie

Media

Documenten