Artikel

Sarphati Amsterdam Jaarverslag 2021

In Sarphati Amsterdam bundelen de Gemeente Amsterdam en de kennisinstellingen VU, UvA, Amsterdam UMC (locaties VUmc & AMC) en HvA hun krachten onder het motto ‘research for healthy living’.

De activiteiten in 2021 richtten zich vooral op het vergroten van de diversiteit en representativiteit binnen het Sarphati Cohort, maar ook op de versterking van de onderzoeksgemeenschap binnen Sarphati Amsterdam.

Hieronder kunt u het hele jaarverslag teruglezen. Deze is opgebouwd uit drie hoofddoelen: (1) Draagvlak Sarphati Amsterdam versterken, (2) Onderzoeksinfrastructuur verder beheren en (3) Sarphati Cohort doorontwikkelen.

Aanvullende informatie

Media

Documenten