Collectie (11)

Kennisdag Mobiliteit 2022

Presentaties Gemeente Amsterdam

Op maandag 23 mei 2022 organiseerden de onderzoekers van Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) een kennisdag rondom het thema mobiliteit. Hieronder vind je elf van de dertien presentaties die er werden gehouden en besproken. Om een de beschrijvingen van de presentaties te zien, klik op 'meer informatie' of klik op de individuele artikelen hieronder.

Meer informatie

 

Presentaties deelsessies:

Levensfaseveranderingen en mobiliteitsgedrag (SKA)

Starten met studeren, je eerste baan, een kind krijgen, of met pensioen gaan. Wat verandert er in het mobiliteitsgedrag van Amsterdammers wanneer zij een belangrijke levensfaseverandering doormaken en waarom? 

Druktebeleving (SKA)

Door stedelijke groei en verdichting komt er meer druk op de stad en haar openbare ruimte te liggen. Het is belangrijk om de stad goed te monitoren. Naast cijfermatige, objectieve drukte is de ‘druktebeleving' een belangrijk onderwerp. Maar wat is druktebeleving, wanneer is drukte prettig en wanneer is dit onprettig, en hoe ervaren bezoekers van het Rembrandtpark en het Vondelpark drukte?

Ruimte maken

Druk, drukker, drukst. Er komt steeds meer verkeer op straat. Hoe kunnen we ruimte maken voor ontspanning? Met ons verkeersmodel onderzoeken we waar meer ruimte kunnen geven aan lopen, fietsen en openbaar vervoer.

Privacy en onderzoek

In deze presentatie laten we zien dat met de juiste maatregelen en argumenten privacyverplichtingen nooit een belemmering zijn voor onderzoek.

Deelmobiliteit

In Amsterdam is steeds meer deelmobiliteit te zien. Deelauto’s, deelscooters en sinds vorig jaar ook deelfietsen en deelbakfietsen. Wij monitoren deze ontwikkeling. Hoe vaak wordt een voertuig gebruikt? Welke modaliteit is het slachtoffer van de opkomst van deelmobiliteit? Draagt het bij aan een autoluwer Amsterdam? Een overview van de stand van zaken.

UST: Urban Strategy Tool

Het light zusje van het VMA waarmee heel snel ter plekke effecten van ingrepen op verkeer, luchtkwaliteit en geluidhinder in beeld kunnen worden gebracht. Welke kansen biedt deze tool ons?

Watermodellering in UST

We werken aan een vervoer-over-water-module voor het verkeersmodel, zodat we ook prognoses kunnen maken en scenario’s kunnen doorrekenen met vervoer over water en de effecten daarvan inzichtelijk kunnen maken, zowel op het water als de weg.

Verkeersveiligheid

Ongevallendata: wat weten we, wat betekent het en wat kunnen we er mee? Welke nieuwe inzichten krijgen we door ze te combineren met nieuwe databronnen? In deze presentatie bespreken we wat we met ongevallendata kunnen doen om meer inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid van Amsterdam.

Gedrag en mobiliteit

Hoe ziet de wereld er uit door een gedragsbril? Met voorbeelden over o.a. fietsgedrag en coronamaatregelen wordt een beeld geschetst van wat een gedragsonderzoeker bij V&OR doet. Kijk mee, kijk vooruit, kijk naar de mens, kijk vanuit de mens, maar vooral vanuit een gedragsblik.

Code the streets

Digitalisering biedt kansen voor beheer en regulering van openbare ruimte en mobiliteit. In het Europese project ‘Code the Streets’ heeft Amsterdam de technische mogelijkheden verkend om routekeuze van automobilisten te beïnvloeden. Deze sessie presenteert interessante resultaten uit het project en gaat graag in gesprek met de aanwezigen over toekomstige mogelijkheden.

Bereikbaarheidskaart

Amsterdam neemt steeds meer maatregelen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Denk aan milieuzones, gewichtsbeperkingen, vrachtverboden, venstertijden, etc. Allemaal aparte besluiten die van invloed zijn op de bereikbaarheid van een bepaalde plek voor jouw voertuig. Het overzicht ontbrak. V&OR heeft daarom ‘Bereikbaarheid Amsterdam op Kenteken’ ontwikkeld, voor advies op maat. Webadres: https://bereikbaarheid.amsterdam.nl/

Afbeelding credits

Header afbeelding: Fietsen (bron: pixabay)

Icon afbeelding: Fiets (bron: pixabay - publiek domein)

Sorteren op: