Collectie (10)

Thematische opgaven Masterplan en Zuidoost

(thematische indeling)

Het Masterplan Zuidoost

In het Masterplan Zuidoost staat beschreven hoe we de kinderen en jongeren die opgroeien in Zuidoost een beter perspectief gaan bieden. Zodat zij net zoveel kansen hebben als mensen in de rest van Amsterdam. Alle belangrijke partijen in Zuidoost doen mee: van overheid tot bewoners en bedrijven.

De onderzoeken zijn te vinden onder de betreffende collecties:

Meer informatie

 • Algemeen en landelijk onderzoek: Ambitieoverstijgend en landelijk onderzoek
 • Ambitie 1. Inwoner zijn van Zuidoost betekent dat je in alle opzichten volwaardig, geaccepteerd en gerespecteerd burger bent van Amsterdam;
 • Ambitie 2. In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je goed en veilig woont en over straat kunt gaan;
 • Ambitie 3. In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je alle kansen en mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, te groeien en talenten te ontplooien;
 • Ambitie 4. In Zuidoost zijn we trots op onze positie als economische toplocatie, op ons
  ondernemerschap en onze creativiteit en investeren we wederkerig daarin en in werk voor onze
  inwoners;
 • Ambitie 5. Zuidoost verandert het bestuur: In Zuidoost heb je te maken met één overheid, die
  transparant, flexibel en effectief is en stuurt vanuit het belang van het gebied en haar inwoners

Naast de ambities van het Masterplan Zuidoost is een drietal opgaven toegevoegd die de komende jaren voor het stadsdeel van groot belang zijn en gemonitord worden, nl:

 • Strategisch doel 1 Inwoner zijn van Zuidoost betekent dat je zelfredzaam bent en meedoet, gefaciliteerd via een laagdrempelige sociale basis in de wijk
 • Strategisch doel 2 In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je je eenvoudig fysiek kunt verplaatsen in een schone, hele en veilige openbare ruimte;
 • Strategisch doel 3 In Zuidoost professionaliseren we de infrastructuur van kunst en cultuur met als doel het verbreden en verdiepen van het aanbod.

 

https://zoiszuidoost.nl 

ZoisZuidoost Masterplan

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: logo mpzo.png

Icon afbeelding: logo mpzo.png

Sorteren op: