Artikel

Project LASSO: Local Antimicrobial resiStance Surveillance in nursing hOmes

Het implementeren van Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) surveillance voor antimicrobiële resistentie (AMR) van uropathogenen bij Amsterdamse verpleeghuisbewoners, om lokale empirische behandelrichtlijnen voor urineweginfecties (UWIs) te informeren. Het evalueren van de haalbaarheid van LQAS-surveillance in Amsterdamse verpleeghuizen door belemmerende en faciliterende factoren voor implementatie en gebruik te identificeren.

Looptijd: 1-4-2022 = 31-12-2022