Collectie (7)

Diversiteit in de klas leren benutten

Onderzocht wordt hoe leraren diversiteit in de klas kunnen (leren) benutten voor het creëren van een inclusieve leeromgeving. De projectpartners ontwikkelen een praktisch overzicht van manieren waarop leraren kunnen inspelen op diversiteit in de klas en leraren proberen aspecten daarvan uit die passen bij hun school- en klascontext. Daarnaast beproeft en evalueert het consortium een professionaliseringsaanpak om de diversiteitscompetenties van leraren te vergroten

Meer informatie

Leerkrachten hebben in toenemende mate te maken met divers samengestelde klassen. Hun leerlingen verschillen niet alleen in cognitieve capaciteiten, belangstelling en leervoorkeur, maar ook wat betreft etnisch-culturele achtergrond, sociaal-economische status, religie, thuistaal, migratiegeschiedenis, enzovoort. Zeker in grootstedelijke gebieden doet deze ‘superdiversiteit’ een groot appèl op de competenties van leerkrachten. Diversiteit in de klas creëert nieuwe leermogelijkheden en kan een bron van inspiratie zijn, maar veel leerkrachten ervaren vooral handelingsverlegenheid. Zij vinden het lastig tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, en zien dat diversiteit ook onbegrip en uitsluiting met zich mee kan brengen.

In dit project onderzoeken leraren en onderzoekscoördinatoren van vijf basisschoolbesturen en onderzoekers van drie kennisinstellingen gezamenlijk hoe leraren diversiteit in de klas kunnen (leren) benutten voor het creëren van een inclusieve leeromgeving. Zij ontwikkelen een praktisch overzicht van manieren waarop leraren kunnen inspelen op diversiteit in de klas en leraren proberen aspecten daarvan uit die passen bij hun school- en klascontext. Daarnaast beproeft en evalueert het consortium een professionaliseringsaanpak om de diversiteitscompetenties van leraren te vergroten.

De eerste fase van het onderzoek richt zich op theoretische verdieping en het inventariseren van good practices. In de tweede fase wordt een professionaliseringsaanpak ontwikkeld en uitgeprobeerd die beoogt de competenties van leraren op het gebied van (super)diversiteit in de klas te vergroten. In de derde fase wordt deze geëvalueerd: (hoe) draagt deze aanpak bij aan het vergroten van leerkrachtcompetenties en aan een inclusieve leeromgeving?

Deelnemende scholen

  • Admiraal de Ruyterschool (ASKO)
  • St. Janschool (ASKO)
  • Joop Westerweelschool (AWBR)
  • Westerparkschool (AWBR)
  • Dr. E. Boekmanschool (OOADA)
  • Olympiaschool (OOADA)
  • De Schakel (Sirius/Zonova)
  • De Ster (Sirius/Zonova)
  • De Pinksterbloem (STAIJ)
  • Laterna Magica (STAIJ)

Looptijd: 1 december 2018 - 30 november 2021

Projectleiding: Marlous Tiekstra

Samenwerkingspartners:

Kennisinstituten: UvA, HvA, Kohnstamm Instituut

Schoolbesturen: ASKO, AWBR, OOADA, Sirius, STAIJ (alle uit Amsterdam)

Bron: Kohnstamm instituut

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: WOOA logo

Sorteren op: