Collectie (5)

ONGEKEND.ZEEDIJK

Experimenteel kunstproject in aanloop naar Amsterdam 750

Duik de buurten in, leer mensen kennen, luister goed en werk samen met mensen en partijen in de buurt. De meerwaarde is evident.

Wij geloven in de meerwaarde van co-creatie en de verbindende kracht van verhalen en kunst; een kracht waardoor je buiten je bubbel beweegt en die maakt dat je jezelf kunt herkennen in het verhaal van een ander persoon, of dat een vreemde plek vertrouwd gaat voelen. ONGEKEND.ZEEDIJK is een pilotproject om te ondervinden hoe een co-creatief verhalen- en kunstproject voor meer verbinding in de stad kan zorgen, en welke rol de gemeente hierin kan innemen. Een experiment om als gemeente niet alleen een faciliterende rol in te nemen, zoals nu nog vaak gebeurt, maar een aanjagende en initiërende rol, waarin de samenwerking wordt gezocht met de experts waar de stad vol mee zit: bewoners, ondernemers, bedrijven en instellingen.

Aan de hand hiervan is de ONGEKEND. werkwijze ontwikkeld om in co-creatie met de buurt op basis van verhalen toe te werken naar een creatieve interventie.

Meer informatie

ONGEKEND.ZEEDIJK is een experimenteel kunstproject in aanloop naar 750 jaar Amsterdam en Aanpak Binnenstad. Drie trainees van de Gemeente Amsterdam zijn met lokale bewoners, ondernemers, creatievelingen en (jonge) Amsterdammers in gesprek gegaan over het verleden, heden en toekomst van de Zeedijk. Wat betekent de Zeedijk voor hen? Waarom voelen zij zich verbonden met de Zeedijk? Wat is het ongekende verhaal van de Zeedijk dat bij meer Amsterdammers bekend zou moeten zijn? Aan de hand hiervan is een expositie gemaakt door drie jonge kunstenaars, Susan Kooi, Neil Fortune en Tja Ling Hu. De expositie nodigt jonge Amsterdammers uit om naar de Zeedijk toe te komen om de verhalen te beleven, herkenning en verbondenheid te ervaren, en zo te voelen dat zij onderdeel zijn van de binnenstad.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: ONGEKEND.ZEEDIJK Campagnebeeld Eveline Renaud

Icon afbeelding: ONGEKEND.ZEEDIJK

Sorteren op: