Artikel

Klaar voor de volgende fase - Verduurzamingsrapportage 2022

Gemeenteraad 14 september 2022

De gemeentelijke organisatie verduurzaamt ook, van de kantoren tot de vuilniswagens. We vragen onze partners en leveranciers mee te denken over duurzame producten en diensten. Met elk contract, elke aanbesteding en elke werkwijze leveren we een bijdrage aan het bereiken van onze klimaatdoelen. We hebben nog niet alle oplossingen, dus innoveren en experimenteren we. De kennis die we opdoen, delen we met elkaar en met de stad.

Behandeld in Gemeenteraad 14 september 2022, Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni, 9 juni 2022 en 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Facilitair Bureau/Green Office,Pien Bakker, pien.bakker@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Verduurzamingsrapportage 2022
April 2022
De rapportage is samengesteld door Green Office, in nauwe samenwerking
met collega’s uit de hele organisatie.
Vormgeving door Ontwerpwerk

Aanvullende informatie

Media

Documenten