Artikel

Rapport Reken op Zuidoost

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Dit verslag bespreekt de resultaten van een gerandomiseerd onderzoek (een randomized
controlled trial, of RCT) naar de effecten van het High Dosage Tutoring (HDT) programma
van Stichting The Bridge Learning Interventions (The Bridge) op vijf basisscholen in
Amsterdam Zuidoost. Na de tussenevaluatie van het eerste loopjaar in 2019/20202 richt dit
verslag zich op het tweede loopjaar 2020/2021 van het HDT programma. In december 2022
verschijnt er nog een laatste onderzoeksverslag dat bericht over het derde en laatste loopjaar
(schooljaar 2021/2022). Het HDT programma van The Bridge (Bridge HDT) heeft plaatsgevonden in nauwe
samenwerking met de vijf deelnemende basisscholen, de schoolbesturen, de Gemeente
Amsterdam en de uitvoerende organisatie The Bridge. Bij loopjaar 1 en 2 van Bridge HDT in
Amsterdam Zuidoost krijgen leerlingen in groep 7 een schooljaar lang, vijf dagen in de week,
45 minuten per dag, extra rekenondersteuning op maat.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: OJZ/ afdeling onderwijs en leerplicht, Ralph Rusconi,r.rusconi@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron/Auteurs:

Jurgen Tijms (Universiteit van Amsterdam)
Joppe de Ree (Erasmus Universiteit Rotterdam, JDR Analytics)
Thabiso Epema (The Bridge Learning Interventions)

Aanvullende informatie

Media

Documenten