Collectie (8)

4. Werk & economie

Amsterdam heeft een sterke diverse diensteneconomie. Deze economie groeit structureel sneller dan die van Nederland als geheel. Als gevolg hiervan is de jaarlijkse groei van het aantal banen in Amsterdam hoog. Door de schaarste op de arbeids- en woningmarkt en hoge vastgoedprijzen begon het groeitempo in 2018 en 2019 te vertragen (zie ook factsheet stedelijke groei). In 2020 kromp de economie van Amsterdam als gevolg van de coronacrisis met 7%, relatief sterker dan landelijk. In Amsterdam zijn vooral de horeca, sport, cultuur en vervoerssector getroffen. Naar verwachting zal de in 2021 herstel ook in 2022 zich voort zetten. Het aantrekken van de economie zorgt voor spanningen, zowel op de arbeidsmarkt als op de woningmarkt.

Meer informatie

Meer weten? openresearch@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Stembureau Amsterdam

Icon afbeelding: flaticon - economy

Sorteren op: