Collectie (4)

Stedelijke energieproductie en Positieve Energie Districten (PED's)

In deze collectie treft u de paperpresentaties van 'Urban Energy Production and Positive Energy Distrcits (PED's)'. Deze presentaties zijn gegeven op de eerste dag van de wetenschappelijke conferentie: Reinventing the City. Deze conferentie is georganiseerd door AMS Institute in samenwerking met Gemeente Amsterdam.

Positieve Energie Districten (PED's) zijn stadswijken die jaarlijks een overschot aan hernieuwbare energie genereren en nul broeikasgasemissies opleveren. In deze districten, of stadswijken, wordt zeer zuinig met energie om gegaan. Ook bieden PED's een flexibel systeem voor energiegebruik en -opslag en dynamische integratie in regionale energiesystemen. 

Klik op 'meer informatie' voor het programma en de sprekers.

Meer informatie

De volgende presentaties zijn opgenomen in deze bijeenkomst:

  • An introduction to the concept of lived experience and energy vulnerability for the design of fair and resilient smart city projects (researcher: mr. Luca Lamonaca)
  • Can Positive Energy Districts help to reduce energy poverty and achieve a just to bring about a transition? (Researcher: mr. Adam Hearn) 
  • Flatten the curve: a new approach for energy exchange (Researchers: mr. Riccardo Palazzolo Henkes and mrs. Marta Galdys.)

Afbeelding credits

Header afbeelding: Groene energie

Icon afbeelding: Groene energie

Sorteren op: