Artikel

Beleidsmonitor Diversiteit 2022

Gemeenteraad 17 februari 2022

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijk thema’s in het coalitieakkoord 2018-2022 van de Gemeente Amsterdam. Daarbij worden vier vormen van uitsluitsel benoemd: discriminatie, groeiende tweedeling (op basis van herkomst of religie, en sociaaleconomische tweedeling), achterblijvende emancipatie (van vrouwen en lhbtiq+ personen) en gevoel van onveiligheid (gevoel van veiligheid als randvoorwaarde om je vrij te kunnen voelen). Ten aanzien hiervan zijn drie ambities opgesteld. Aan het eind van de bestuursperiode: is (arbeidsmarkt) discriminatie afgenomen; zijn de netwerken en emanciperende krachten in de stad versterkt; is het (Amsterdams) burgerschap versterkt. Deze ambities zijn uitgewerkt in de vorm van vier programmalijnen die worden uitgevoerd door de afdeling Diversiteit, te weten:1.Antidiscriminatie 2.Emancipatie (met als speciale doelgroepen: lhbtiq+ personen vrouwen) 3.Verbonden Stad 4.Gedeelde Geschiedenis

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022

Behandelend ambtenaar: OJZD, Sacha van Halder, s.van.halder@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron OIS : Ellen Lindeman, Lotje Cohen - lotje.cohen@amsterdam.nl - e.lindeman@amsterdam.nl

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten