Artikel

Verkenning Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum

Gemeenteraad 17 februari 2022

Deze verkenning is tot stand gekomen na een lang en uitdagend traject dat begon bij initiatieven in de samenleving, die na verloop van tijd door politici zijn opgepakt en uiteindelijk hebben geleid tot de opdracht van de gemeente Amsterdam voor deze verkenning. De verkenning is uitgevoerd door een Regiegroep bestaande uit: een vertegenwoordiger van stichting Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), stichting Museum zonder Muren (MzM), Sociaal Innovatiebureau IZI Solutions (IZI). Verder namen twee experts deel aan deze groep, drs. Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis als museaal expert, en prof. Alex van Stipriaan, inhoudelijk expert en samensteller van het eindrap-port. De Regiegroep werd voorgezeten door drs. Freek Ossel

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Luc Holleman, Diversiteit, l.holleman@amsterdam.nl; David Brandwagt,Projectmanagentbureau, d.brandwagt@amsterdam.nl Corynne Oude Avenhuis, Kunst en Cultuur, c.oude.avenhuis@amsterdam.nl Benjamin Heertje, Projectmanagementbureau,b.heertje@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

De Regiegroep Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum (NTASM) heeft deze verkenning in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd.

Aanvullende informatie

Media

Documenten