Artikel

Hamerkwartier Interferentiegebied

Gemeenteraad 17 februari 2022

De komende jaren zal het Hamerkwartier verder transformeren van een traditioneel bedrijventerrein naar een gecombineerd woon-/werkgebied. Het Hamerkwartier is aangewezen als versnellings-locatie. Het gebied is gelegen aan de noordelijke IJ-oever en omvat circa 47 hectare waarvan zo’n 8 hectare uit water bestaat. Het gebied kent twee delen, ten noorden en ten zuiden van het Gedempt Hamerkanaal, met elk hun eigen eigenschappen en dynamiek.In de projectnota Hamerkwartier is opgenomen dat de transformatie van het gebied moet leiden tot een aardgasloze energievoorziening waarbij 90% van de gebouwen Zeer Energie Neutraal (EPC<0) en 10% Bijna Energie Neutraal (EPC<0,1) gerealiseerd moet worden. Een belangrijke mogelijkheid voor een duurzame energievoorziening ligt in de toepassing van bodemenergie voor verwarming en koeling van de gebouwen.

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022 en Commissie Ruimtelijke Ordening 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Pascal van der Velde, 06-53171367, p.van.der.velde@amsterdam.nl (Grond & Ontwikkeling)

Voor meer informatievoordracht commissie klik hier

Voor meer informatievoordracht gemeenteraad klik hier

 

Bron Bodemenergieplan: info@iftechnology.nl - www.iftechnology.nl

Bron Warmteplan : Grond en Ontwikkeling

In een warmteplan is het geplande aantal aansluitingen in een bepaald gebied, op een bepaald distributienet voor warmte, de mate van energiezuinigheid en de mate van bescherming van het milieu (gebaseerd op de energiezuinigheid van het net en het opwekkingsrendement van de getransporteerde warmte) opgenomen voor een periode van ten hoogste 10 jaar of totdat het aantal aansluitingen is bereikt.

Aanvullende informatie

Media

Documenten