Artikel

Ontwikkelstrategie ArenaPoort 2030

Gemeenteraad 26 januari 2022

De komende jaren worden er veel bouwactiviteiten verwacht in ArenAPoort, waarbij het zwaartepunt ligt tussen 2021 en 2025. De gemeente zal regie houden op de uitvoering en dat het gebied bereikbaar blijft. Toch zal de uitvoering impact hebben op de mensen, de bedrijven en andere instellingen in het gebied. Daarom vindt het werk plaats in fases en worden bij bouwprojecten tijdstip en uitvoering zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Het streven is dat de straten en pleinen zo veel mogelijk in dezelfde periode worden heringericht. Alleen als dat écht niet mogelijk is, zal gekozen worden voor een tijdelijke inrichting. Uiteraard wordt er voor gezorgd dat in de tussentijd het gebied toegankelijk en zo aantrekkelijk mogelijk blijft. Het leeuwendeel van de herinrichting van de openbare ruimte wordt uitgevoerd tussen 2025 en 2030.

Behandeld in Gemeenteraad 26 januari 2022 en Commissie Ruimtelijke Ordening 19 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Grond en Ontwikkeling, Dimitri Frenken, D.Frenken@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

 

Bronnen:

Projectgroep ArenAPoort - www.amsterdam.nl/arenapoort Amsterdamarenapoort@amsterdam.nl

Directie Ruimte & Duurzaamheid

Adviesrapport : WomenMakeSoutheast (WMS) is een onafhankelijk collectief van vrouwen1met roots in Amsterdam Zuidoost die zich willen inzetten voor een rechtvaardig en sterk stadsdeel en tegen segregatie en kansenongelijkheid.

Aanvullende informatie

Media

Documenten