Artikel

Investeringsnota Centrum Reigersbos

Gemeenteraad 26 januari 2022

Deze investeringsota gaat specifiek over het centrum van Reigersbos. Het bevat een stedenbouwkundig plan waarin met extra functies, waaronder woningbouw en voorzieningen, de wijk duurzaam wordt verbeterd. Op de kaart hiernaast is het plangebied aangegeven. Het gaat hierbij om een gebied ten oosten en westen van de Reigersbosdreef, dat functioneel onderdeel is van het centrum van Reigersbos. Van deze buurten valt een deel binnen het plangebied: Holendrecht (buurtnaam: Reigersbos Noord), P-buurt (buurtnaam: Gaasperdam Noord), S-buurt (buurtnaam: Gaasperdam Zuid), T-buurt (buurtnaam: Reigersbos Midden

Behandeld in Gemeentetraad 26 januari 2022 en Commissie Ruimtelijke Ordening 19 januari 2022

Behandelend ambtenaar: G&O, Oskar van Maurik, o.van.maurik@amsterdam.nl G&O, Jonneke Huijser, j.huijser@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie  klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Bron: Externe bureaus die mee gewerkt hebben bij de totstandkoming van deze nota - Dam & Partners ArchitectenM3H Architecten

Aanvullende informatie

Media

Documenten