Artikel

Verduurzamingsrapportage 2021

Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 17 november 2021

De gemeentelijke organisatie levert met het eigen handelen een bijdrage aan de verduurzaming van Amsterdam. In 2020 zijn voor het realiseren van deze ambitie grote stappen gezet. Sinds het verschijnen van de Uitvoeringsagenda Duurzame Organisatie, in maart 2020, namen verschillende directies hun verantwoordelijkheid. Dat leidde tot concrete stappen, met goede resultaten, en daar mogen we trots op zijn. Gemeente Amsterdam ligt op koers om haar klimaat-doelen voor 2030 te behalen.

Behandeld in Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 17 november 2021 en Commissie Financien en Economische Zaken 4 november 2021

Behandelend ambtenaar: Green Office, Johanna Lagarde, j.lagarde@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten